Dørar

Vi håpar at utvalet vi her presentert kan vere til inspirasjon og gje deg idear til prosjekt vi kan hjelpe deg med. Du er velkomen til å ta kontakt med oss for å høyre om vi kan hjelpe seg med det du er ute etter. Lite eller stort, du er uansett like viktig for oss!

To-fløya dør
To-fløya isolert ytterdør med integrert overlys til erstatning av eldre dør i bustadhus. Utvik Tre stod for design, produksjon og montasje.

Stabbursdør
Innadslåande dør til erstatning av dør i stabbur. Utvik Tre stod for design og produksjon.