OT-Kjelken-287691-1024x683

OT-kjelken kan kjøpast på Bærums Verk!

Snekkerbua, Verksgata 3, Bærums Verk har nå OT-kjelken for sal. Ta turen til den flotte handlestaden og sjå kjelken. Snekkerbua har ope alle dagar. I tillegg til Snekkerbua har også Creolight, Stavanger OT-kjelken i utstilling og sal.

For meir informasjon, sjå baerumsverk.no/snekkerbua/